ภาพการ์ตูน

เกี่ยวกับเว็บไซต์ภาพการ์ตูน.com
ภาพประกอบบทความ
-เป็นภาพที่ทางเราซื้อมาอยากถูกต้องจากเว็บไซต์ผู้ให้บริการขายภาพออนไลน์  billionphotos.com, bigstockphoto.com, depositphotos.com, graphicstock.com, dreamstime.com, yayimages.com
-เป็นภาพที่ทางเราถ่ายเอง
-เป็นภาพที่เราขอจากเพื่อน ๆ 
-เป็นภาพที่มาจากเว็บไซต์ที่แจกภาพฟรี ที่เขาไม่บังคับระบุที่มา (มีน้อยมาก)

 

เนื้อหา (บทความ)
-เป็นบทความจากเว็บไซต์เก่าที่เราได้ทำการซื้อยกเว็บไซต์มาทั้งหมด ในราวปี 2554-2556  ซึ่งเราได้ทำการย้ายข้อมูลมาทำเป็นเว็บไซต์ใหม่ โดเมนใหม่ บางบทความเราอาจจะตรวจสอบไม่ถั่วถึงว่าเป็นบทความที่ถูก copy มาจากที่ใดหรือไม่
-เป็นบทความที่ทางเราเขียนขึ้นมาเอง
-เป็นบทความที่ทางเราจ้างนักเขียนทำการเขียนเพิ่มเติมขึ้นทีหลัง บางบทความเราอาจจะตรวจสอบไม่ถั่วถึงว่าเป็นบทความที่ถูก copy มาจากที่ใดหรือไม่

 

Template, Plugin สำหรับ Wordpress
-เป็น template  และ plugin ที่เราซื้อมาอย่างถูกต้องจากเว็บไซต์ผู้จัดทำและจัดจำหน่าย

 

รายได้ที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์นี้ (ถ้ามี)

-ทางเราเสียภาษีอย่างถูกต้องในทุกปี

 

แนะนำเว็บไซต์บางส่วน ผลงานด้านบทความที่เผยแพร่ออนไลน์

www.kaewsaiidea.com

www.motherperfect.com

www.beautifulstarthere.com

www.เมนูอาหาร.com

www.อาหารว่าง.com

www.รายการอาหาร.com