สร้างภาพ mosaic ออนไลน์ กับ dumpr.net

รายการหรือบทความนี้เป็นบทความแทรกพิเศษ  ซึ่งปกติหมวดนี้จะเขียนเกี่ยวกับการสร้างวาดหรือภาพเขียนแบบขาวดำ   แต่บทความนี้ไม่  เราสร้างภาพ mosaic ออนไลน์  ซึ่งท่านสามารถเข้าใช้งานสร้างภาพ mosaic ออนไลน์  ได้ที่เว็บไซต์ซึ่งอยู่ข้างบนนี้
อันนี้ภาพตัวอย่าง ที่ยังไม่ได้สร้างภาพ mosaic ออนไลน์ เราจะใช้ภาพนี้สร้างภาพ mosaic ออนไลน์

เมื่อไปที่เว็บไซต์แล้ว เลือก Stone Mosaic ตามที่เราวงกลมให้ดู

อัพโหลดภาพที่จะสร้างภาพ mosaic ออนไลน์  จากนั้นคลิก Continue

เมื่อโปรแกรมสร้างเสร็จแล้ว เราก็ทำการ Save

แต่ผู้เขียนแนะนำการ Save ภาพด้วยวิธีคลิกขวาที่ภาพดีกว่า

ได้แล้ว ภาพ mosaic ออนไลน์ ง่ายๆ แบบนี้ ไม่ต้องเสียเงินซักบาท