สร้างภาพเขียนสี ด้วย anymaking.com

anymaking.com
สร้างภาพเขียนสี  หรือภาพวาดสี  โดยการนำภาพถ่ายของคุณมาอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์  โปรแกรมก็จะแปลงภาพถ่ายของคุณให้เป็นภาพวาดทันที  เว็บไซต์แปลงภาพให้เป็นภาพเขียนที่จะแนะนำนี้  ใช้งานง่าย  ไม่ต้องสมัครสมาชิก ไม่มีภาพลายน้ำหรือเครดิตมาด้วย เสร็จแล้ว Save เก็บภาพไว้ได้เลย

เริ่มสร้างภาพวาดกันเลย  ที่เว็บไซต์ข้างบน

จากนั้นคลิก Fun photo effects แล้วเลือก Pencil drawing  ตามภาพ

 

ทำการอัปโหลดภาพที่จะนำขึ้นสร้างภาพวาด

 

โปรแกรมก็จะสร้างภาพวาดให้เราทันที  จากนั้นทำการ Save Photo

 

ได้แล้ว การสร้างภาพวาดจากภาพถ่ายของเรา