สร้างภาพเขียนสีน้ำด้วยโปรแกรม Photoshop

บทความ (ถ้าจะเรียกว่าบทความ) นี้ ผู้เขียนได้เคยเขียนไว้ที่ แต่งรูปโปรแกรม.com ในหมวดแต่งภาพด้วย Photoshop เห็นว่าเว็บไซต์ภาพการ์ตูน.com รวมวิธีการสร้างภาพเขียน ภาพการ์ตูนด้วยวิธีต่างๆ จึงขอนำมารวมไว้ในที่นี้อีกครั้งหนึ่ง  เพื่อท่านผู้สนใจในการทำภาพเขียน ภาพถ่าย ภาพวาดด้วยโปรแกรมต่างๆ จะหาได้ง่ายขึ้น
 

ภาพต้นแบบที่เราจะนำมาสร้างภาพเขียนสีน้ำมันด้วยโปรแกรม Photoshop

 

เปิดภาพด้วยโปรแกรม Photoshop จากนั้นคลิก Filter > Artistic > Paint Daubs

 

ตรง Brush Strokes เลือก Crosshatch จากนั้น ปรับแต่งในส่วนหมายเลข 2 แล้วคลิก OK

 

เสร็จอย่างไม่น่าเชื่อ