สร้างภาพเขียนขาวดำด้วยโปรแกรม cartoonize

cartoonize
ไปที่เว็บไซต์ cartoonize.net  อัพโหลดภาพที่จะทำเป็นภาพการ์ตูน

 

เลือกแม่แบบ ภาพการ๋ตูนที่ชอบ  ว่าต้องการแนวไหน  แบบไหน

 

ถ้าถูกใจก็คลิก Download ถ้าต้องการเลือก Effect ใหม่ ให้คลิก Choose onother effect

 

ก็พอใช้ได้  แต่ทีชื่อเว็บไซต์เขาติดมาหน่อยตรงมุมล่างขวา