วาดการ์ตูนออนไลน์ด้วย ragemaker

ragemaker.net  คือเว็บไซต์ที่ให้เราวาดการ์ตูนออนไลน์  วาดหรือเขียนการ์ตูนแบบออนไลน์ บนเว็บไซต์  ใช้งานง่าย  สามารถนำภาพเรามาประกอบได้  
 

ดูเครื่องมือในการวาดการ์ตูน  มีดินสอสำหรับวาด  เลือกสีเลือกขนาดได้

สามารถใส่ข้อความได้ตามต้องการ

นำภาพมาประกอบได้

 

หรือจะใช้แม่แบบที่โปรแกรมให้มาก็ได้  แค่ลากวาง

จากนั้นก็วาด  หรือตกแต่งเพิ่มได้ตามต้องการ

หน้าการทำงานเบบเต็ม ลองเข้าไปใช้กันดู ใช้ไม่ยาก