ตัวอย่างภาพวาดจากโปรแกรม ACDSee

     โปรแกรม ACDsee หลายคนคงจะรู้จักดีในฐานะโปรแกรมดูภาพ  ซึ่งใครซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เวอร์ชั่นพันทิปประกอบ ช่างก็มักจะลงโปรแกรม ACDsee มาให้  จนเป็นที่ทราบกันว่าโปรแกรม ACDsee เป็นโปรแกรมสามัญประจำเครื่องไปแล้ว  แต่โปรแกรม ACDsee นั้น ไม่ได้ใช้แต่ในการดูภาพอย่างเดียว  แต่ว่า โปรแกรม ACDsee ใช้แต่งภาพ แก้ไขภาพด้วยก็ได้ นี่เป็นหนึ่งในตัวอย่างการแต่งภาพเป็นภาพวาดด้วยโปรแกรม ACDsee
 

colored edges