ความสำคัญของแคลเซียม

ความสำคัญของแคลเซียม

ทารกในครรภ์ต้องการแคลเซียมปริมาณมาก เพื่อสร้างเซลล์กระดูกฟัน เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ เซลล์ประสาท และเกล็ดเลือดนอกจากนั้นการได้รับ แคลเซียมอย่างเพียงพอ ช่วยป้องกันภาวะความดันเลือดสูงเนื่องจากการ ตั้งครรภ์ได้
ดังนั้นสตรีมีครรภ์ควรดื่มนมอย่างน้อยวันละ 4 แก้ว นอกจากนี้ ผักบางชนิด เช่น กะหล่ำ , คะน้า , บร็อกโคลี่ , ผักกระเฉด อาหารบางประเภท เช่น ปลาเล็กปลาน้อย โยเกิร์ตบางชนิดก็ ช่วยเสริมแคลเซียม ได้เป็นอย่างดี