การ์ตูน Photoshop ออนไลน์

การ์ตูน Photoshop ออนไลน์

การ์ตูน Photoshop ออนไลน์
 

ไปที่เว็บไซต์ Photoshop.com คลิกที่ Online Tools เลือก Photoshop Express Editor  ตามภาพ

จากนั้นทำการอัพโหลดภาพที่เราจะนำขึ้นเป็นภาพวาดสี หรือภาพแบบการ์ตูน

เลือก Sketch

โปรแกรมจะสร้างภาพ Sketch ให้เราเลือกอัตโนมัติ  คลิกเลือกตามที่ต้องการ

เสร็จแล้ว คลิก Done

ทำการ Save หรือ Share งานภาพการ์ตูน หรือภาพวาดของเราตามต้องการ